ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းနံနက်ခင်းအစီအစဉ်၊, ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀

ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း နံနက်ခင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်

BBC News မြန်မာ